Jdi na obsah Jdi na menu
 


Standard FCI (+english version)

JÍVA DEL MONTE - fena podle které byl novelizován standard

Země původu: Česká republika

Datum publikace platného standardu: 24.5.1963

Určení: Původně teriér k lovu lišek a jezevců, dnes spíše společenské plemeno

Klasifikace FCI: Skupina III - teriéři, Sekce 2 - nízkonozí teriéři, Bez pracovní zkoušky

Stručná historie: Český teriér je výsledek záměrného křížení psa sealyham teriéra s fenou skotského teriéra za účelem získání cele pigmentovaného, lehkého, krátkonohého, dobře ovladatelného teriéra s praktickým menším klopeným uchem a snadnou úpravou srsti. Se šlechtěním začal v roce 1949 pan František Horák z Klánovic u Prahy. V roce 1959 byli tito psi poprvé vystavováni pod jménem český teriér. FCI plemeno uznala v roce 1963.

Celkový vzhled: Krátkonohý, dlouhosrstý, dobře stavěný a osvalený teriér se středně velkým klopeným uchem, obdélníkového formátu. Ušlechtilý a velmi elegantní.

Ideální míry:

Psi ...................feny

Kohoutková výška 29 cm .........27 cm

Délka hlavy 21 cm.................... 20 cm

Šířka hlavy 10 cm.......................9 cm

Obvod hrudníku 45 cm............ 44 cm

Šikmá délka těla 43 cm........... 40 cm

Povaha: Vyrovnaný, neagresivní, dobře ovladatelný, příjemný a veselý společník. K cizím osobám spíše rezervovaný. Je mnohem klidnější a mírnější než ostatní teriéři. Povaha není typicky teriérská.

Hlava: Hlava tvoří dlouhý, tupý, nikoli však příliš široký klín. Horní linie lebky svírá s linií nosu (s nosním hřbetem) ostrý úhel.

Mozková část:

Lebka: Ne příliš široká mezi ušima, zužující se k očním obloukům. Nadočnicové oblouky znatelné. Týlní hrbol dobře hmatný. Čelní rýha pouze nepatrná.

Stop: Malý, ale znatelný.

Obličejová část:

Nosní houba: Tmavá, dobře utvářená. Černá u jedinců se šedomodrou srstí, u světle kávových játrová (hnědá).

Nosní hřbet: Rovný.

Čelisti, zuby: Čelisti silné, skus nůžkový nebo kleštový. Pokud možno plnochrupý, chybění obou M3 nemá být penalizováno. Zuby silné, pravidelné, správně postavené,

Pysky: Relativně masité, dobře přiléhající.

Tváře: Ploché, nepříliš výrazné.

Oči: Střední velikosti, spíše hlouběji posazené, mírného výrazu. Dobře kryté převislou srstí. Hnědé až tmavohnědé u šedomodrých jedinců, světle hnědé u světle kávových. Víčka jsou černá u šedomodrých jedinců, u světle kávových játrová.

Uši: Střední velikostí, klopené tak, že dobře kryjí ušní otvor. Nasazeny poměrně vysoko, těsně přiléhající ke skráním. Mají trojúhelníkový tvar s kratší stranou v místě, kde je ucho lomené. Lom ucha je mírně nad rovinou temene.

Krk: Střední délky, mírně kratší než hlava (2-3 cm), poměrně silný, výše nasazený, šikmo nesený v elegantním oblouku. Kůže na krku je poněkud volnější, ale netvoří lalok.

Trup: Podlouhlý.

Horní linie: Ne přímá, bedra a záď musí být mírně klenutá. Velmi pružná.

Kohoutek: Nepříliš výrazný.

Hřbet: Silný, střední délky.

Bedra: Poměrně dlouhá, svalnatá, široká a mírně klenutá.

Záď: Silně vyvinutá, svalnatá, pánev mírně skloněná. Kyčelní hrboly často výše než kohoutek.

Hruď: Prsa široká, dobře vyvinutá. Hloubka hrudníku tvoří zhruba 1/2 kohoutkové výšky. Hrudník spíše válcovitý než hluboký, žebra klenutá.

Břicho: Prostorné, mírně vtažené. Slabiny plné.

Ocas: Ideální délka 18-20 cm, poměrně silný a nízko nasazený. V klidu nesený dolů nebo na konci mírně zahnutý vzhůru. V afektu nesený šavlovitě zahnutý vodorovně nebo výše. Ideálně dosahuje natažený ocas pouze k patám.

Končetiny:

Hrudní: Hrudní končetiny jsou co nejvíce rovné, silné, paralelní. Jejich délka je zhruba 1/2 kohoutkové výšky.

Plece: Svalnaté.

Lokty: Volné, ale ani vbočené, ani vybočené.

Tlapky: Velké s klenutými prsty a silnými drápy. Polštářky plné a dobře vyvinuté.

Pánevní: Pánevní končetiny jsou paralelní, silné, dobře zaúhlené a osvalené.

Lýtka: Krátká.

Pata: Relativně vysoko nad zemí, silně vyvinutá.

Tlapky: Menší než u hrudních končetin.

Pohyb: Volný prostorný, vydatný a živý. Cval pomalejší, ale vytrvalý. Hrudní končetiny se pohybují podél těla přímo vpřed.

Kůže: Silná, pevná, bez záhybů nebo laloku. Pigmentovaná.

Srst: Srst je dlouhá, jemná, ale pevná, jen mírně zvlněná, hedvábně lesklá, nepříliš bohatá. Obrysy trupu a končetin musí být patrné. Upravuje se stříháním. Na přední straně hlavy a nad očima se srst nestříhá, tvoří vous a obočí. Na spodní straně končetin, hrudníku a břicha je rovněž dlouhá nestříhaná srst. Ve výstavní kondici má být srst na šíji, plecích a hřbetě 1 - 1,5 cm dlouhá. Na temeni, bocích a ocase kratší. Velmi krátká je srst na uších, lících, hrdle (spodní straně krku), předhrudí, loktech, stehnech, lýtkách a okolo řitního otvoru. Přechod mezi ostříhanou a neostříhanou partií musí být pozvolný (plynulý).

Barva srsti: Český teriér má dva typy zbarvení:

- šedomodrý (štěňata se rodí černá)

- světle kávový (štěňata se rodí tmavě čokoládová).

U obou typů zbarvení jsou přípustné žluté, šedé a bílé odznaky na hlavě (skráně a brada), hrdle, prsou, hrudníku a břichu, spodních částech končetin a v okolí řitního otvoru. Někdy se vyskytuje bílý límec nebo bílá špička ocasu. Základní barva musí vždy převládat.

Výška a váha: Kohoutková výška se pohybuje v rozmezí 25 až 32 cm. Ideální výška psa je 29 cm, feny 27 cm.

Váha nesmí být nižší než 6 kg a vyšší než 10 kg. Ideální váha pro psa je 8 kg, pro fenu 7 kg.

Vady: Všechny odchylky od předešlého textu je nutno považovat za vady a způsob jejich penalizování musí být v přímém poměru k jejich závažnosti.

- slabá kostra, slabý hrudník

- slabé, krátké nebo příliš špičaté čelisti se slabým chrupem

- chybění jednoho řezáku

- vklíněný špičák (špička dolního špičáku směřuje do dásně mezi poslední horní řezák a špičák)

- proměnný nos

- příliš velké nebo vypoulené oči

- uši příliš velké nebo příliš malé nebo jiného tvaru či jinak nesené, než uvádí standard

- křivé hrudní končetiny, nekorektní postoje hřbet příliš dlouhý nebo příliš krátký

- příliš jemná nebo hrubá srst, kadeřavá srst

Vylučující vady:

- kryptorchismus

- entropium, ektropium - předkus, podkus

- chybění více než 4 zubů

- chybění dvou nebo více řezáků

- podkousnutý špičák (špička dolního špičáku směřuje přímo - kolmo do horního patra)

- obvod hrudníku vyšší než 50 cm - váha nižší než 6 kg nebo

vyšší než 10 kg

- nepravidelný, trhaný, křečovitý pohyb (skotské křeče)

- zakroucený nebo nad hřbetem nesený ocas

- velmi hrubá, krepovitá, plstnatá

(vatovitá) srst

- více než 20 % bílé barvy, bílá lysina na hlavě

- žíhání dlouhé srsti u psů starších než dva roky

- bázlivost, hysterie, agresivita

Poznámka: Psi musí mít dvě normálně vyvinutá varlata sestouplá v šourku. 

 

 

English version

Breed: Czech

Land of Origin: Czech Republic

Translation: Dipl. Ing. Katerina Beckova

Publication Date of the Original Standard: 24. 5. 1963

Utilization: Formerly a Terrier breed for hunting foxes and badgers, today more a house - and Companion dog.

Breed classification: Group III - terriers

section 2 - short legged terriers Without a working trial

History of the breed: Cesky Terrier is a result of the intentional crossbreed of a Sealyham Terrier dog and a Scotch Terrier bitch with the aim to get a fully pigmented, light-weight, shortlegged and easy mastered dog with practical smaller dropped ears and easy hair grooming. Mr. František Horák from Klánovice near Prague started the breed improving in 1949. The breed was the řirst time showed in 1959 (under the name Cesky Terrier).

General appearance:Short-legged, longhaired, stalwart and well muscled Terrier with medium sized dropped ear, oblong frame. Thoroughbred and very elegant.

Ideal measures:

 

dog

bitch

withers height

29 cm

27 cm

head length

21 cm

20 cm

head width

10 cm

9 cm

thorax girth
(behind the elbows)

45 cm

44 cm

oblique trunk length

43 cm

40 cm

Character: Equanimous, not aggressive, well mastered, pleasant, merry companion, to foreign people reserved. Markedly more calm and peaceable than other Terriers. His character is another type as by other Terriers.

Head: Head is long, it forms an obtuse, but not very wide angle. Nose dark and well formed. The upper skull outline forms a sharp angle with the upper nose line.

Cranial region:

Skull: The skull between the ears is not too wide and gets slightly narrower in the direction to the eye bows. The eye bows are remarkable, the occiput well touchable. The skull furrow is slight decided.

Stop: Small, but remarkable. Face:

Nose: Dark and well formed. The nose is black by Terriers with the grey-blue coat, it is livery by Terriers with the light-coffee coloured coat.

Bridge of nose: Straight.

Jaws and teeth: Jaws are strong, sciccors or level bite. The dentition should be - if possible - complete; missing M3 should not be penalized. Teeth strong, regular and correct standing.

Lips: Relatively thick, well closed. Cheeks: Flat, not too protruding.

Eyes: Of medium size, rather deeper set, with a peaceful expression. They are well covered by the overhanging coat. The eyes are brown or dark brown by grey-blue Terriers and light brown by light-coffee ones. The eye lids are black by grey-blue Terners and livery by light-coffee ones.

Ears: Of medium size, dropped, well closing the ear hole. They are set relatively high and they iit tightly to the temples. They are triangular shaped with the shorter side at the point, where the ear breaks. The ear break is slightly above the top line of the skull.

Neck: Middle long, a little shorter than the head (2-3 cm), relatively strong, set higher leaned carried elegant vaulted. The skin on the neck is a little looser, but it forms no fold.

Body: Longer.

Top line: Not straight, in loins and rump always slíghtly vaulted. Very elastic.

Withers: Not too pronounced.

Back: Strong, of medium length.

Loins: Relatively long, muscular, wide and slightly vaulted.

Rump: Strongly developed, muscular, pelvis slightly sloping. Hips often higher than the withers.

Chest: Wide, well developed. Chest depth corresponds with about 1/2 of the withers height. More cylindrical as deep, ribs nicely curved.

Belly: Roomy and slightly put in. Groins filled.

Tail: Ideal length 18 to 20 cm, relatively strong and low set. At rest hangs down or slightly bents up at the end. In affect the tail is carried sable-formed horizontally or higher. The straighten tail must reach ideally only to the heel.

Extremities:

Forequarters: Should be straight, strong and parallel. Their lenght corresponds with one half of the withers height.

Shoulders: Muscular.

Elbows: Loose, but neither turned in nor out.

Paws: Large with well bent toes and strong claws. Soles thick and well developed.

Hindquarters: Parallel, strong, well angled and muscular.

Calfs: Short.

Heel: Relatively high set above the earth,strongly developed.

Paws: Smaller than those by the forelegs.

Gait: Free, roomy, solid, regular and vivid. Gallop is slower, but long lasting. The forelegs move beside the body straight forward.

Skin: Strong, robust, loose but without folds or lobs. Pigmented.

Coat:

Hair quality: Hair is long, fine but firm, only slightly waved and silky sheeny, not too exuberant. Falling down, neither curly nor stuck out. The body and extremities lines must by anytime recognisable.Hair is groomed by scissors (cutting). Hair is not cut on the foreface and above eyes and it forms eyes brows and a beard. The hair remains uncut on the inferior part of the legs, chest and belly. The hair should be on the upper side of the neck, shoulders and back 1 to 1,5 cm long for shows. The hair is very short on the ears, cheeks, throat, breast, shoulders, elbows, things, calfs and around the anus. The transition between the cut and uncut part should be gentle.

Colour:

Cesky Terrier exists in two colour varieties: - grey-blue (puppies are born black)
- light coffee-broy~~ (puppies are born chocolate brown)

Yellow, grey and whíte marks are permítted on the head (cheeks and underjaws), throat, on the chest and belly, on the lower parts of legs and around the anus by both colour types. Sometimes there is a white collar or a white point on the tail tip. The basic colour must be always prevalent.

Height and weight: Height between 25 and 32 cm. The ideal height is 29 cm for dogs and 27 cm for bitches.The weight must not be smaller than 6 kg and higher than 10 kg. The ideal weight is 8 kg for dog and 7 kg for bitch.

Faults: All deviations to the former text should be considered to be faults and their appreciation must be in the straight relationship to the deviation magnitude.

- weak skeleton, weak chest

- weak, short or too pointed foreface with weakly developed teeth

- missing one incisor

- canine wedged in (the canine tip pointing in the gum between the last incisor and canine in the upper jaw)

- changeable nose

- too big or protruding eyes

- too long or too small ears, ears of different shape or carried in a different way, than mentioned in the standard

- crooked forelegs, incorrect postures - too short or too long and soft back - thin or too coarse coat, curly hair

Excluding faults: - cryptorchidism

- ectropion, entropion - undershot or overshot

- missing of 4 and more teeth

- missing of two or more incisors - underbited canine (the canine tip pointing into the upper palate)

- chest measure more than 50 cm

- weight under 6 kg or above 10 kg

- irregular, jerky, spasmodic movements (Scottie cramps)

- curled or over body carried tail

- rought or crape, felt-like or woolly hair - more than 20 % of white coloured hair, white bless on the head

- strips in the long hair by adult Terners (older than 2 years)

- timid, hysterical or aggressive Terriers

N.B.: Male animals should have two apparently rcormal developed testicles fully descended into the scrotum.